Werkgroep vogels

Onze werkgroep is actief in en rond Zedelgem.

We observeren, bestuderen en beschermen vogels in de regio.

De vogelwerkgroep bestaat uit enkele mensen die in eigen regio op verschillende manieren met vogels bezig zijn. Het doel van de vogelwerkgroep is dan ook om deze personen te bundelen en zodoende zoveel mogelijk ondersteuning te geven voor lopende, nieuwe projecten, het uitwisselen van kennis en informatie, …

Zin om mee te doen? Neem dan contact op met ons via noel.vervaecke@telenet.be

© Wim Dirckx

Resultaat huiszwaluwentelling 2019

DeelgemeenteBezette nesten 2019Bezette nesten 2018Verschil
Zedelgem5838+20
Aartrijke3717+20

Er is geen telling voor Loppem en Veldegem maar volgend jaar komt daar wellicht verandering in!

Die grote toename is deels te wijten aan een gunstig broedseizoen in 2019 als voortzetting van de opwaartse trend van 2018.

De vondst van nieuwe locaties zorgt daarenboven voor een spectaculaire stijging van het aantal bezette nesten, vooral dan in Aartrijke (meer dan verdubbeld!)

We zoeken verder en volgen dit volgend jaar weer op. Momenteel zijn vele koppeltjes nog bezig met hun 2de broed!

Steenuilennieuwsbrief

De Steenuilennieuwsbrief is de digitale nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep. Hij wordt 3 à 4 maal per jaar verspreid onder leden en sympathisanten.
Abonneer je door je e-mailadres met vermelding ‘abonnee Steenuilennieuwsbrief’ door te geven aan steenuilen@natuurpunt.be.

Ook interessant: vogels herkennen.Archief