Verslag van een geslaagde wandeling in Doeveren

Zondag 13 oktober 2019

Tekst en foto’s: Mieke Heinkens

Deze voormiddag ga ik mee wandelen in Doeveren met Natuurpunt Zedelgem. Op de plaats van afspraak staan  meer auto’s dan gewoonlijk. De uitnodiging om de “Serengeti van Zedelgem” te verkennen heeft behoorlijk veel volk naar dit natuurgebied gelokt.

Op de parking kunnen we niet naast de stapels boomstammen van gerooide bomen kijken. Het zijn hoofdzakelijk Amerikaanse eiken.

Onze gids Kris Lesage steekt hier meteen van wal met een duidelijke uitleg over het nut van deze rigoureuze werken en hoe dit stuk bos daardoor in de toekomst zal kunnen evolueren naar een ecologisch hoogwaardig bos, o.a. door de natuur er zijn gang te laten gaan.

Tijdens de wandeling krijgen we een duidelijke kijk op het verloop van die evolutie op plaatsen waar vroegere uitgevoerde uitdunning en verwijdering van rhododendron heeft plaats gevonden. Een nieuwe ondergroei is reeds duidelijk te zien.

Met enige fierheid toont Kris ons de twee heidepercelen waar de oude zaadbanken van struikhei en dophei aan de oppervlakte zijn gebracht door doelgericht plaggen. De uitgroei mag zeer geslaagd genoemd worden. Veel handenarbeid zorgt voor een goed onderhoud ervan en soms worden galloway runderen ingezet die door hun graasgedrag mee helpen zorgen voor een betere diversiteit van plantensoorten. De verse uitwerpselen van deze goedaardige dieren bevestigen hun aanwezigheid. Maar we zien ze niet. Waar zitten ze eigenlijk?

Wat Doeveren ook uniek maakt is het groot perceel grasland dat, door gericht maaien en afvoeren van het maaisel, schraal wordt en zo evolueert naar een bloemenrijk veld. Het ven middenin zorgt voor een extra dimensie. Omringd door relatief jong bos is dit een ideaal biotoop voor reeën, vossen en andere zoogdieren. Maar het is ook een mooi jachtgebied voor o.a. de boomvalk en de wespendief.

Via gemaaide paden door jong bos brengt Kris ons terug naar de parking. Ter hoogte van het jongste heideveld verschijnen eindelijk de galloways.

Als afsluiter krijgen we nog mee dat alle werkzaamheden kaderen in een 20 à 25 jarig plan dat strikt gevolgd moet worden en dat de opbrengst van de verkoop van het hout enkel gebruikt mag worden voor aankoop van nieuwe percelen grond om deze op hun beurt tevens te bebossen.

Een dikke proficiat aan de conservators Kris en Bram voor het vele werk die ze met gedrevenheid, en hulp van vele vrijwilligers, verzetten om de biodiversiteit in Doeveren te doen toenemen.

Samen met deze mooie wandeling hebben we een betere kijk gekregen op de vele facetten van bos- en natuurbeheer.

Na afloop glip ik nog even terug naar het heideveld. De galloways en ik benaderen mekaar op een respectvolle afstand. Ik neem wat foto’s van hen, maar ook van enkele prachtige vliegenzwammen die mooi verlicht worden door een straaltje zon dat eindelijk door de wolken breekt.

Mijn dag kan niet meer stuk!

Mieke.