Verslag van de uitstap naar de IJzervallei op 2 februari

Vanaf onze carpoollocatie op De Leeuw vertrokken we nog in het donker en in de regen met een drietal wagens richting IJzervallei. We hebben achtereenvolgens de Viconia Kleiputten, de oevers van de IJzer tussen Diksmuide en Fort Knokke, Merkembroek en Rhillebroek bezocht. Rond de middag kwam de zon erdoor, maar wakkerde de wind flink aan.
Gedurende die tocht hebben we toch een 50-tal vogels kunnen spotten, waaronder de aalscholver, de fuut, de wulp, de brandgans, de wilde eend, de goudplevier, de torenvalk, de knobbelzwaan en de pijlstaart om er maar enkele op te noemen.

Wat ons vooral is bijgebleven zijn de grote groepen kolgans, smient, goudplevier en kievit. Ze vormden werkelijk hele wolken bij het opvliegen. Daarnaast hebben we nog 2 groepen koereigers gezien en veel grote zilverreigers. Ook heel wat hazen.
De twee hoogtepunten van de dag waren de grote groep ransuilen ‘s morgens langs de oevers van de IJzer en de kiekendieven in het Rhillebroek op het einde van de dag. Naast de bruine kiekendief was een vrouwtje van de blauwe kiekendief ook present. Het was helaas al iets te donker om nog duidelijke foto’s te kunnen maken.

Het was weeral een mooie en vooral leerzame dag, waarvoor dank aan onze gids Kris.

Foto’s: Rony Jacobs en Mieke Heinkens