Storten toegelaten

Het meest efficiënte middel om natuur te beschermen is het aankopen van natuurgebieden.

We sparen kosten noch moeite om onze natuurgebieden stap voor stap verder uit te breiden. 
Deze aankopen kosten natuurlijk geld... veel geld.

Zonder giften en schenkingen van jullie, leden en sympathisanten, redden we het niet.

Giften kunnen op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 met vermelding van het projectnummer.

Project Projectnummer
Hoogveld 5534
Vallei van de Kerkebeek 5577
Doeveren 5553
Plaisiersbos 5552
De Pilse 5530