Over spinnen en loopkevers in Doeveren

Ter voorbereiding van het 1000‐soorten weekend van Natuurpunt Zedelgem, dat doorging op 26 en 27 mei 2017, werden 8 bodemvallen geïnstalleerd in het natuurgebied Doeveren. Met deze bemonstering wensten we het aantal gekende soorten van bodemactieve insecten en andere ongewervelden op te drijven. Vooral spinnen, loopkevers en, in mindere mate, mieren en kortschildkevers werden verwacht.

In het document, dat je hieronder kan downloaden, worden de resultaten weergegeven voor de spinnen en loopkevers van deze 8 weken durende bemonstering. Men gaat daarbij tevens dieper in op de zeldzame soorten die werden gevonden.

< TERUG