10 jaar runderbegrazing in Doeveren

De inzet van grote grazers in het natuurbeheer kende de afgelopen decennia een grote opmars, en is ondertussen een standaardpraktijk. Tegelijk groeide het wetenschappelijke inzicht. Die toont alvast aan dat natuurontwikkeling onder begrazing veel onvoorspelbaarder verloopt dan met andere technieken het geval is. Waar grazers worden ingezet, zijn de processen steeds dezelfde, maar de resulterende patronen zijn dat zelden.

We blikken daarom graag even terug op de lessen die we met 10 jaar begrazing in Doeveren hebben geleerd…

Foto startpagina: Rony Jacobs