Vallei van de Kerkebeek

In 2011 kocht Natuurpunt Zedelgem een weiland aan van 8.000m² langsheen de middenloop van de Kerkebeek te Loppem, deelgemeente van Zedelgem. Met dit perceel aan te kopen wenst Natuurpunt een stapsteen voor natuur te realiseren langsheen de Kerkebeek.  Beken vormen immers corridors of verbindingen die nuttig zijn voor de natuur. Niet enkel vissen verplaatsen zich langs de beek. Ook tal van zoogdieren en ook insecten en vlinders maken gebruik van de beekranden om te migreren.

Het reservaatje van Natuurpunt situeert zich stroomopwaarts de Heidelbergstraat te Loppem op de rechteroever van de Kerkebeek en ligt tussen de bossen van het Vijverkasteel en de spoorlijn Kortrijk-Brugge. Het afstromingsgebied van de Kerkebeek komt grotendeels overeen met het grondgebied van de gemeente Zedelgem. Deze beek ontspringt op het plateau van Wijnendale te Torhout en Aartrijke op een hoogte van 35m boven zeespiegel. Het reservaat is gelegen op 6m boven de zeespiegel. In regenrijke perioden zwellen de beken aan. Het gebeurt regelmatig dat de Kerkebeek op deze plaats hier buiten zijn oevers treedt. De Kerkebeek overtopt en parkeert tijdelijk het te veel aan water.  We bevinden ons op een typische komgrond van de Kerkebeek. Een komgrond waar water gebufferd wordt in tijden van overstromingen.

In 2013 werd in het reservaat door het regionaal landschap Houtland een poel gegraven. Deze poel biedt potenties voor amfibieën zoals padden, kikkers en salamanders alsook voor tal van insecten zoals libellen en waterplanten.

Ook in 2013 werd het perceel bebost. Aangezien men hier te maken heeft met een komgrond met een natte kleibodem werd gekozen voor een bos van het Elzenbroek type. Tweeduizend boompjes werden aangeplant. Naast voornamelijk zwarte els werden ook in beperktere mate soorten als tweestijlige meidoorn, ratelpopulier, lijsterbes, fladderiep, hazelaar en gelderse roos aangeplant. Op de iets hogere en drogere delen is er ook zomereik aangeplant.

Momenteel is het reservaat niet toegankelijk voor het publiek. Er is immers geen toegangsweg tot het reservaat. Voor beheerwerken kan het enkel bereikt worden doorheen een aanpalend weiland.

De beheerwerken die voorzien zijn in de toekomst beperken zich tot het maaien van de open plaatsen tussen de aangeplante stroken bos en omheen de aangelegde poel.

Locatie:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.