Doeveren

Het natuurgebied Doeveren wordt beheerd door Natuurpunt Zedelgem vzw. Zijn 60 ha bos, heide, dreven &  grasland vind je op de grens van Zedelgem en Oostkamp. Het maakt deel uit van de groene gordel rond Brugge, het Houtland, en bij uitbreiding van het Vlaams veldgebied tussen Jabbeke en het Waasland. De laatste Atlantische heiderelicten die je in deze zone aantreft, maken het veldgebied het beschermen waard.

Doeveren is een voormalig adellijk domein dat aan de noordkant omsloten wordt door Merkenveld.  Aan de oostkant ligt het oostelijk deel van Doeveren goed ingebed in de bossen van adellijke Oostkampse heren en het Kampveld. De bos- en landbouwpercelen werden in 2003 door Natuurpunt verworven. Later gaf de gemeente Zedelgem nog enkele hectaren aansluitend in beheer.

Sinds 2008 is gestart met de éénmalige inrichting van het gebied. Na een weldoordachte omschrijving  van de doelstellingen is begonnen met de omvorming van ecologisch minder waardevolle percelen naar zones met meer diversiteit. Enkele voorbeelden: (i) Aangekochte akkers mogen spontaan verbossen en doen dat ook razendsnel met Berk en Boswilg. (ii) Agrarische weilanden evolueren door maaibeheer en nulbemesting naar schraal hooiland. (iii) Monotoon naaldhout werd gekapt en door afgraving (plaggen) omgezet naar heide. (iv) We hebben bossen met achtergebleven beheer gedund en dit moet kansen bieden aan nieuw (loof)hout van verschillende leeftijden. (v) In de centrale graslanden is een ruim ‘ven’ gegraven om het waterleven tot in het hart van het gebied te brengen. De boomvalken genieten alvast van de extra libellen.

Leuk voor wandelaars is dat het gebied wordt begraasd door de sympathieke, krullerige Gallowayrunderen. Ze worden ingezet als (na)begrazers op de hooilanden en blijven daar de hele winter. Ook in de bospercelen leveren de grote grazers belangrijk werk. Ze gaan een al te grote verbossing tegen van de open heiderelicten en houden de gedunde bospercelen vrij, waardoor nieuwe kiemers kansen krijgen. Daarvoor is het hele gebied omrasterd en komen wandelaars binnen via klaphekjes.

Een belangrijke beheersmaatregel in Doeveren is de bestrijding van schadelijke, exotische planten en boomsoorten. Deze zogenaamde exotenbestrijding viseert vooral de Pontische Rhododendron en de Amerikaanse Eik. Staat mooi in de tuin, maar niet in een bos! Beiden soorten verhinderen een natuurlijke opbouw van het bos-ecosysteem door hun woekerend karakter en slecht verteerbare bladafval. Natuurpunt, net als veel andere bosbeheerders, verkiezen daarom deze soorten uit hun gebieden te verwijderen.

Wandelaars en recreanten zijn altijd welkom in Doeveren. Er zijn twee bewegwijzerde wandellussen in het gebied aanwezig: één aan de westzijde en één aan de oostzijde (respectievelijk 3.5 en 2 km lang). Deze laten je de mooiste hoekjes van het reservaat zien. Kinderen kunnen vrij rennen over de struinpaden die door de graslanden slingeren. Een paar laarzen is wellicht handig in het winterhalfjaar. Fietsen en loslopende honden zien wij en de runderen liever niet.

Wie het allemaal van dichtbij wil meemaken, is welkom op één van onze beheerswerkdagen voor vrijwilligers of kan lid worden van onze werkploeg. Die werkdagen worden ongeveer maandelijks ingericht om het gebied in orde te houden. De karweien variëren van het vrijhouden van de paden, reparaties aan rasters tot kappen en opruimen van ongewenste soorten. De brandhoutoogst uit deze werkzaamheden komt voor billijke bedragen ten goede aan de medewerkers.

Doeveren kan nu reeds een paar jaar genieten van de omvormingen die hebben plaatsgevonden. Het dieren- en plantenleven wordt door ons nauwlettend opgevolgd om de gevolgen van de beheersmaatregelen in kaart te brengen. Vegetatie, vlinders, vogels, reptielen en zoogdieren worden in zo hoog mogelijke mate gemonitored, om waar het kan het beheer bij te sturen. Ook hier is alle hulp welkom! We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de aanwezigheid of de komst van onze zogenaamde ‘doelsoorten’. Rode Dopheide, Kleine Zonnedauw, Levenbarende Hagedis, Boommarter, Zwarte Specht en Wespendief, zijn maar een greep uit de lijst.


Wie meer informatie wil over Doeveren neemt zonder aarzelen best contact op met de conservatoren Kris Lesage (doeveren@natuurpuntzedelgem.be,
 dagelijkse coördinatie en communicatie, runderverantwoordelijke) of Bram D’hondt (zedelgem@hotmail.com, beheersopvolging, werkdagen en monitoring flora en fauna).

Locatie:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.