De Pilse

De Pilse is een moerasgebiedje van 49a 90ca ten zuiden van de dorpskern van Zedelgem, aan het eind van de Pilsestraat. Het moeras ligt ongeveer één meter lager dan de omliggende gronden.  Er is een sterk vermoeden dat het gebied is ontstaan toen klei uit de ondergrond is gehaald voor het bouwen van de Sint-Laurentiuskerk.

We kunnen het gebied verdelen in drie biotopen met elk hun specifieke plantengroei.

De oostzijde kunnen we bestempelen als nat grasland.
Het interessante hier is de koekoeks- en pinksterbloem die in het voorjaar bloeien.

Het middenstuk is een poel, die beheerst wordt door gele waterkers.
Het is ook een geschikte plaats voor enkele amfibiesoorten zoals de alpenwatersalamander en de bruine en groene kikker.

Het westelijk gelegen gedeelte is moerasachtig met grote rechtopstaande planten die weinig hinder hebben van het nogal schommelende waterniveau.
Het is een ideaal milieu voor allerlei waterinsecten en libellen.

Midden in het moeras groeien ook waterminnende boomsoorten zoals wilg, els en berk.
In de winter staat het gebied zo goed als blank en is de toegankelijkheid beperkt.

In tijden van hoge waterlast bewijst het reservaat zijn nut als waterbergingsbekken.

Gelezen in De Spille, jaargang 10, nr.3:

Waar het kwelwater uit de bodem borrelt, komen de bleeklila bloemen van de waterviolier boven het water piepen.

Spoedig wordt zij vergezeld van gele lis, gele waterkers en blaartrekkende boterbloem.
In de aangrenzende graslandjes verzorgen dotterbloem, echte koekoeksbloem en pinksterbloem dan weer het kleurenpalet.

Het moeras wordt veruit gedomineerd door stijve zegge waarin her en der holpijp, grote lisdodde, kleine egelskop, blaaszegge en echte valeriaan hun stekje hebben veroverd.
Waar beheer uitblijft, verschijnen ruigtes met moerasspirea ten tonele, spoedig gevolgd door

Zwarte els en wilgen.  Waar land en water elkaar raken, daar zijn amfibieën thuis: groene kikker, kleine watersalamander en alpenwatersalamander komen hier voor.

Het water krioelt van waterinsecten.  Boven het oppervlak vliegen dan weer waterjuffers en libellen.
Pinksterbloem is de waardplant van het oranjetipje, een vlinder.
De ruigtes zijn dan weer thuis voor anderen, zoals atalanta en kleine vos.

Locatie

2 reacties op “De Pilse”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.