Gebieden

Wij beheren de volgende gebieden (van zuid naar noord):

© OpenStreetMap-auteurs

1 Plaisiersbos
2 Hoogveld
3 Doeveren
4 De Pilse
5 Vallei van de Kerkebeek


Plaisiersbos (1)

Het Plaisiersbos situeert zich in de zuidoostelijke hoek van de Zedelgemse deelgemeente Veldegem, op een boogscheut van het driegemeenten punt gevormd door Veldegem (Zedelgem), Ruddervoorde (Oostkamp) en Torhout. Het nagenoeg 30 ha groot domein is een relict van het bossencomplex dat zich rond de vorige eeuwwisseling nog uitstrekte ten zuiden van de dorpskern van de parochie Veldegem.
Lees meer…


Hoogveld (2)

De bossen van Hoogveld zijn een stapsteen voor natuur tussen Brugge en Torhout. Het bosgebied van Hoogveld ligt op een Noord-Zuid as tussen de autosnelweg E403 en de spoorlijn Brugge-Kortrijk. Het maakt onderdeel uit van een bosgordel die in meerdere beleidsplannen is opgenomen. Van Noord naar Zuid komen achtereenvolgens volgende boscomplexen voor: Tilleghembos in Sint-Andries-Brugge, in Loppem het gemeentelijk kasteelpark gevolgd door het natuurgebied Doeveren dat aanpaalt aan het scouts- en gemeentelijk domein Merkenveld, in Veldegem Hoogveld en het Plaisiersbos en de bossen Groenhove in Torhout.
Lees meer…


Doeveren (3)

Het natuurgebied Doeveren wordt beheerd door Natuurpunt Zedelgem vzw. Zijn 60 ha bos, heide, dreven &  grasland vind je op de grens van Zedelgem en Oostkamp. Het maakt deel uit van de groene gordel rond Brugge, het Houtland, en bij uitbreiding van het Vlaams veldgebied tussen Jabbeke en het Waasland. De laatste Atlantische heiderelicten die je in deze zone aantreft, maken het veldgebied het beschermen waard.
Lees meer…


De Pilse (4)

De Pilse is een moerasgebiedje van 49a 90ca ten zuiden van de dorpskern van Zedelgem, aan het eind van de Pilsestraat. Het moeras ligt ongeveer één meter lager dan de omliggende gronden.  Er is een sterk vermoeden dat het gebied is ontstaan toen klei uit de ondergrond is gehaald voor het bouwen van de Sint-Laurentiuskerk.
Lees meer…


Vallei van de Kerkebeek (5)

In 2011 kocht Natuurpunt Zedelgem een weiland aan van 8.000m² langsheen de middenloop van de Kerkebeek te Loppem, deelgemeente van Zedelgem. Met dit perceel aan te kopen wenst Natuurpunt een stapsteen voor natuur te realiseren langsheen de Kerkebeek. Beken vormen immers corridors of verbindingen die nuttig zijn voor de natuur. Niet enkel vissen verplaatsen zich langs de beek. Ook tal van zoogdieren en ook insecten en vlinders maken gebruik van de beekranden om te migreren.
Lees meer…