Red de waterwet

#ProtectWater

 

Onze rivieren, meren en moerassen worden beschermd door de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze wet moet onze waterlopen en rivieren opnieuw zuiverder te maken tegen uiterlijk 2027 en zorgde al voor de terugkeer van soorten als de ijsvogel, lepelaar en aalscholver.

Helaas overweegt de Europese Commissie – onder invloed van enkelen lidstaten zoals België – de regelgeving nu af te zwakken. WWF roept samen met Natuurpunt en honderden andere ngo’s burgers in heel Europa op om hun krachten te bundelen via de campagne #ProtectWater. Help ons de waterwet te redden! Teken de Europese Bevraging nu. Wij vulden de juiste antwoorden al voor je in. Enkel je naam ontbreekt nog.