Op naar de 100.000!

Natuurpunt blijft groeien. Niet in het minst wat ons aantal leden betreft. In 2014 klikten we af op 95.000 leden. Eind 2015 bestond onze grote Natuurpunt familie uit 97.000.

In 2016, het jaar waarin Natuurpunt 15 jaar bestaat, heeft Natuurpunt Nationaal een historisch doel voor ogen : 100.000 leden. (uit de actie van Natuurpunt Nationaal)

Natuurpunt Nationaal zet dit jaar dus alles op alles om van 97.000 leden naar de 100.000 te gaan

Ook Natuurpunt Zedelgem doet mee maar is nog ambitieuzer !!

We gaan voor dubbele groeicijfers of 6% meer leden tegen eind 2016.

Deze ambitie is mogelijk als iedereen meewerkt : ieder bestaand lid werft 1 lid aan en we zijn er !!!

Daarom deze oproep voor enthousiaste helpende handen om ons promoteam te versterken.

Contactpersonen : Greta Aelter 0470 80 25 65 – mail greta.aelter@gmail.com

Jacques Carney 0497 49 10 96 – mail jacquescarney@hotmail.com

Bij interesse : geef je naam, gsm en/of emailadres door aan info@natuurpuntzedelgem.be of greta.aelter@gmail.com of jacquescarney@hotmail.com

Met onze promostand trekken wij dit jaar door onze gemeente. Het is de bedoeling om als Natuurpunt aanwezig te zijn op diverse evenementen in de elk van de deelgemeenten. Denk daarbij aan een braderij, avondmarkt, kermis, monumentendag, noem maar op.

Doel :

– Natuurpunt en onze afdeling Natuurpunt Zedelgem in het bijzonder, kenbaar maken aan elke inwoner van onze gemeente. Onze werking, realisaties en activiteiten in de kijker plaatsen.

– Ledenwerving

– ledenbehoud

– Verkoop van natuurpuntartikelen : fondsenwerving

Kun je niet komen op de vormingsavond, geen nood, je blijft van harte welkom om mee te helpen.

Ook zij die zich maar een paar keer kunnen vrij maken, zien we graag komen. Met hoe meer enthousiaste vrijwilligers we zijn, hoe meer we kunnen verwezenlijken.

Twijfel niet, geef je naam op en kom eens af.

Wij hebben de natuur nodig en onze natuurgebieden kunnen ieder duwtje in de rug gebruiken.

Dat Vlaanderen nog prachtige natuur heeft en er nog kansen zijn voor natuur is louter en alleen te danken aan alle vrijwilligers die zich de laatste eeuw hebben ingezet voor het behoud ervan. Een inzet die vandaag nog altijd hard nodig is.

Afdeling Zedelgem in cijfers

Toestand eind 2015 :

 • 5 Natuurgebieden : De Pilse, Doeveren, het Plaisiersbos, Vallei van de Kerkebeek en Hoogveld
 • Oppervlakte in beheer : 115 ha
 • Oppervlakte in eigendom : 72,10 ha
 • Aantal leden : 356

Toekomstplannen 2016 :

 • aanplanting in Hoogveld : tot 10 ha nieuw bos wordt aangeplant, eerste aanzet reeds uitgevoerd in 2015
 • aankoop van gronden, uitbreiding van onze bestaande gebieden
 • toegankelijk maken van Hoogveld : aanleg van een wandellus
 • diverse onderhoudswerken onder meer om onze gebieden toegankelijk te houden voor iedereen
 • onderhoud van poelen om verlanding tegen te gaan
 • ledenwerving en ledenbehoud
 • en zoveel meer

Mensen die willen meehelpen in een of meer van onze natuurgebieden kunnen hun naam en emailadres steeds doorgeven via info@natuurpuntzedelgem.be