Vijf sterrenhotels voor de Zedelgemse Steenuilen

 

Steenuilen hebben een gevlekt verenkleed. De bovenkant is bruin met witte spikkels en de onderkant is wat witachtig en dicht bruingestreept. Opvallend detail van zijn kop zijn de fel gele ogen. De poten zijn lang en wit bevederd.

De steenuil heeft een snelle, lage, golvende vlucht waarbij de brede, afgeronde vleugels goed zichtbaar zijn. Steenuilen zijn soms ook overdag actief.

De steenuil eet naast knaagdieren ook wormen, grote insecten, libellen, enz …. Zijn biotoop is een kleinschalig boerenlandschap met haagkanten en knotwilgen. Dit typsiche landschap vind je nog terug in onze streek.

Toch wordt het steeds moeilijker voor de steenuil om een goeie nestgelegenheid te vinden. Om deze kleine uil te helpen heeft Natuurpunt Zedelgem met steun van de Provinciale Steenuilenwerkgroep 10 nestkasten laten bouwen.

Deze werden gemaakt door de leerlingen van het Eureka Atheneum Campus Torhout.  De kasten zijn zo gemaakt dat Steenmarter er niet in kan Ze  zullen opgehangen worden in de gemeente Zedelgem en jaarlijks gecontroleerd worden.

Om deze vogel te inventariseren trokken Noël Vervaecke en Catherine Priem er in maart (baltsperiode) op uit. Ze telden 22 koppels in Aartrijke en Zedelgem.

Wie weet waar er steenuilen broeden mag dit altijd doorgeven aan info@natuurpuntzedelgem.be