Stad Brugge steunt Natuurpunt bij realiseren uitbreiding  Smisjesbos

 

Brugge 30 maart ’17 – perstekst n.a.v. de overhandiging van een cheque door schepen Philip Pierins, schepen van groen van Stad Brugge aan Paul De Graeve, voorzitter van Natuurpunt Brugge.

Eind 2016 kocht Natuurpunt in het Chartreuzegebied te Sint-Michiels  een perceel grond van ruim 1 hectare aan. Het terrein paalt aan het zogenaamde Smisjesbos en werd tot 20 jaar terug gebruikt als werk- en stapelplaats  voor wegeniswerken. De aankoop bood een uitgesproken kans om de groene gordel van Brugge verder en effectief in te vullen en te versterken.

Natuurpunt komt als middenveldorganisatie op voor natuur en biodiversiteit en voor het recht van dat éénieder hierop in zijn hun omgeving heeft. Natuurpunt telt meer dan 100.000 leden, waarvan meer dan 2000 te Brugge zelf. We ijveren voor de bescherming van de open ruimte en de kwaliteit van het leefmilieu.

Als plaatselijke afdeling Natuurpunt Brugge zijn we bijzonder opgetogen dat het bestuur van de stad Brugge dit aankoopproject steunt met  een ruime financiële bijdrage. We zijn vooral dankbaar dat de Stad hiermee een belangrijk signaal geeft om de doelstellingen waar Natuurpunt voor ijvert te volgen. Met name het behouden en het versterken van de natuur- en milieukwaliteit van de stadsrand en de Groene Gordel van Brugge.

Natuurpunt vraagt reeds geruime tijd aan de Vlaamse regering om de belofte voor meer bos in Vlaanderen waar te maken . Ook aan deze doelstelling voor meer bos willen wij met deze aankoop meewerken. In de komende winter 2017-2018 zal het perceel worden bebost. We werken hiervoor graag mee met het stadsbestuur van Brugge die voorstelt om de nieuwe aanplant te realiseren onder de vorm van een geboortebos. De ouders van elk recent geboren kind zullen een stukje van  het bos kunnen aanplanten.

Dit nieuw bos zal voor de komende generaties bijdragen tot productie van zuurstof en de opname van CO². Met één hectare mag dit dan wel bescheiden van omvang zijn, maar in de context van de klimaatwijziging vormen vele kleine beetjes samen wel een  belangrijke bijdrage. Zo draagt Natuurpunt met steun van stad Brugge bij aan de doelstelling die het burgemeestersconvenant beoogt inzake CO2 reductie.

Daarnaast bevindt het Smisjesbos zich in het stroomgebied van de Kerkebeek, dat  te Sint-Michiels verschillende overstromingsgevoelige  woonzones telt.  Bosgebieden dragen bij tot het bufferen van hevige neerslagen. Ook op dit vlak heeft  deze aankoop met de bebossing die erop zal volgen een meerwaarde.

Natuurpunt hoopt om ook in de toekomst voor andere projecten in Brugge verder goed samen te werken met het stadsbestuur. Meer en kwaliteitsvolle natuur is immers voor iedereen belangrijk. De financiële steun van de stad geeft daaraan een stevige boost.

Brugge 30 maart 2017                                       Paul De Graeve, voorzitter Natuurpunt Brugge