Recreatiedruk is groot in onze natuurreservaten

Natuurpunt is in Zedelgem verantwoordelijk voor het beheer en de toegankelijkheid van verschillende natuurgebieden. Ontzettend veel recreanten vinden tijdens de lockdowns de weg naar Doeveren, Hoogveld, het Plaisiersbos en de Pilse. Wij zijn blij dat we op die manier veel mensen in deze erg nabije natuur konden ontvangen.

Natuurpunt pakte sinds de eerste lockdown uit met de slogan ‘Gelukkig is er de natuur, hou ze ook gelukkig. Onze reservaten zijn immers de laatste veilige havens voor zeldzame dier- en plantensoorten en daarom is er een bezorgdheid: als er veel volk op bezoek komt, dan staat de natuur onder druk. Bovendien moeten de wandelaars het gebied soms delen met grote grazers, en dan speelt er zelfs een veiligheidsissue.

We zetten daarom nog even enkele spelregels op een rijtje, zodat het leuk blijft voor iedereen. Hoe bezoeken we een natuurgebied met respect voor zijn bewoners en de andere bezoekers? 

TOEGANKELIJKHEID

Natuurpunt heeft een netwerk aan wandelroutes aangelegd en vrijwilligers houden ze het hele jaar vrij door snoeien of maaien. Wandelaars blijven op de paden, tenzij in de speelzones. Op die manier spaar je de planten, paddenstoelen en dieren die net in die ontoegankelijke zones ongestoord kunnen gedijen. Ook de graslanden zijn niet toegankelijk, tenzij via de gemaaide struinpaden.

Als er runderen of andere grote grazers in de reservaten rondzwerven, is het beter voldoende afstand te houden. Het is helemaal geen goed idee om de dieren te voederen of kinderen op de rug van een Gallowayrund te plaatsen voor een leuke foto…

HONDEN

Uiteraard zijn alle hondenbaasjes welkom in onze natuurgebieden, laat dat duidelijk zijn! Zeker in coronatijden kan je hond een welkome metgezel zijn. Hier geldt maar één regel: hou de hond steeds kort aangelijnd. De redenen zijn legio. Sommige andere wandelaars hebben schrik van honden en niet iedereen houdt ervan door een hond besnuffeld te worden. Reeën, marters en andere dieren kunnen door loslopende honden worden opgejaagd of aangevallen. Soms nemen wilde dieren de vlucht uit het gebied, waar ze meer gevaar lopen. Tot slot zijn we specifiek bezorgd omwille van de runderen in Doeveren. Zij kunnen erg nerveus reageren op loslopende honden.

MOUNTAINBIKEN

Vlaanderen is dicht bevolkt, er is weinig natuur en veel mensen willen er hun sport in beoefenen. Gelukkig doen verenigingen en overheid veel inspanningen om bijvoorbeeld fiets-, ruiter- en wandelinfrastructuur aan te leggen en te onderhouden. Dan nog is er soms plaats tekort. Natuurpunt beseft dat zeer goed en pleit daarom altijd voor méér natuur. 

Sommige stukken van onze gebieden zijn niet geschikt voor mountainbike omwille van de kwaliteit van de wandelpaden en de noodzakelijke rust in het gebied. Aan de ingang van onze natuurreservaten staat soms een bord dat zegt dat het pad enkel voor wandelaars of niet voor fietsers is bestemd. We vragen mountainbikers en veldrijders zich daaraan te houden en niet individueel of in groep- of clubverband deze borden te negeren. 

ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN

Hondenuitwerpselen in een zakje, blikjes, mondmaskers en wikkels van snoep, het blijft achter aan de ingang of ergens naast het pad in onze natuur. Veel mensen doen echt hun best en nemen hun afval mee naar huis, zoals het hoort, maar het probleem blijft hardnekkig. In veel landen wordt dit echt niet meer aanvaard. Hier kunnen we alleen maar sensibiliseren, want dit is moeilijk te handhaven en vuilnisbakken horen om vele redenen niet thuis in een natuurgebied!

Nachtelijk storten van grof huisvuil en tuinafval in de vaak doodlopende dreven die naar de ingangen van onze natuurgebieden leiden is natuurlijk van een nog andere orde. Het komt spijtig genoeg vrij veel voor en is een laakbaar misdrijf. Wij doen veel inspanning om elk sluikstort weg te halen of onmiddellijk te signaleren, zodat het snel opgeruimd wordt van het openbaar domein. 

We willen met een herhaling van deze basisregels niet met het vingertje zwaaien. We willen iedereen blijven oproepen om met het nodige respect onze natuurgebieden te bezoeken, zodat de natuurgebieden er zowel kunnen zijn om planten en dieren te beschermen, maar ook om de mensen ervan te laten genieten!

Natuurpunt Zedelgem
Foto’s: Erwin Derous