Voordracht ‘Exoten’

Dinsdag 22 oktober 2019 om 19:00

Japanse Duizendknoop – foto: Rony Jacobs

Invasieve exoten zijn dieren, planten en micro-organismen die door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtkomen en die door vestiging schade kunnen veroorzaken. Een exoot die zich massaal verbreidt in zijn nieuwe omgeving en een sterke negatieve invloed uitoefent op de biodiversiteit heet een invasieve soort. Soorten als Japanse duizendknoop, Amerikaanse vogelkers en watercrassula staan zeker op de agenda van Bram.

Spreker: Bram D’hondt
(Agentschap Natuur en Bos)
Locatie: natuurcentrum Beisbroek,
Zeeweg 96, 8000 Brugge
Inkom: gratis

x